تفسیر تست پنچ عاملی نئو مدل ۳۵ سوالی(شماره ۲)

در زیر نمونه اجرا و تفسیر شده پرسشنامه نئو(پنج عامل شخصیت) ۳۵سوالی قرار دارد

فایل به صورت ورد و قابل ویرایش می باشد

برای دانلود و خرید فایل بر روی دکمه خرید کلیک کینید