ﭘﺮسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر

ﭘﺮسشنامه انگیزش تحصیلی مک اینرنی و سینکلایر
تعداد سوال :۳۸ سوال
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات
کد A1158
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی Iranian Adolescents Risk-taking scale

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)
تعداد سوال :۳۸ سوال
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات
کد A1158
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو

سیلورا، مارتینوسن و داهل ۲۰۰۱

تعداد سوال :۲۱
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1159
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید

پرسشنامه نشخوار ذهنی – تأمل تراپنل و کامپبل ( ۱۹۹۹ )

پرسشنامه نشخوار ذهنی – تأمل

تراپنل و کامپبل ( ۱۹۹۹ )

تعداد سوال :۲۴
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1159
قیمت:۹۰۰۰ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)

مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (IARS)
تعداد سوال :۴۶(ویرایش شده)
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1158
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -
کتاب رفتار های پرخطر(نویسنده:پردلان) همراه با پرسشنامه های موجود  با تعداد  ۸۰ صفحه با فرمت پی دی اف را می توانید از زیر خرید کنید(کتاب دانشگاهی)
قیمت ۲۰ هزار تومان
کتاب رفتار های پرخطر(نویسنده:پردلان) با پرسشنامه های موجود با تعداد  ۸۰ صفحه  با فرمت ورد  را می توانید از زیر خرید کنید(کتاب دانشگاهی)
قیمت ۳۰ هزار تومان
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن

پرسشنامه جو عاطفی خانواده هیل برن
تعداد سوال :دو بخش ۱۶ سولی
همراه با
روایی+پایایی+کلید و نمره گزاری و توضیحات و راهنما اجرای ازمون
کد A1157
قیمت:۵ هزار تومان
بعد از خرید لینک دانلود پرسشنامه برای شما به صورت اتوماتیک ابمیل می شود ،همچنین می توانید پرسشنامه را مستقیما دانلود کنید -
برای مشاهده راهنمای خرید میتوانیداینجا کلیک کنید
در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید به ادرس:LSPSSL@yahoo.com ایمیل بدهید یا با شماره ۰۹۳۵۱۴۷۲۷۴۹ اس ام اس بدهید

پرسشنامه نگرش کارآفرینی

بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک برایتان ایمل می شود
پرسشنامه نگرش  کارآفرینی
۵۵
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۱۸
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

پرسشنامه شخصیت مایرز-بریگز+فرمG

بعد از خرید پرسشنامه لینک دانلود آن به صورت اتوماتیک به ایمیلتان ارسال می گردد
پرسشنامه شخصیت مایرز-بریگز+فرمG
92
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۷
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

بعد از خرید اینترنتی می توانید پرسشنامه را دانلود کنید

مقیاس جهت گیری هدف زناشویی کانزاسkmgos

7
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۶۷
کد
پنج هزار تومان
 قیمت

پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای

بعد از خرید ،لینک دانلود پرسشنامه به صورت اتوماتیک به ایمیل شما ارسال می گردد
پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای
 شصت سوال
تعداد سوال
دارد
روایی
دارد
پایایی
دارد
کلید
۵
کد
پنج هزار تومان
 قیمت